Arbeidskracht

mens en werk in balansRe-integratie

Soms zit een werknemer niet op de juiste plek of wordt hij arbeidsongeschikt. Re-integratie is dan noodzakelijk. Arbeidskracht adviseert graag over de juiste re-integratietrajecten en interventies. Een op maat geleverd advies omdat iedere persoon en iedere situatie nu eenmaal anders is. Samen met de leidinggevende zoekt Arbeidskracht naar (creatieve en) haalbare oplossingen. Snel, efficiënt en doelgericht.

Advisering en begeleiding

Het voeren van een re-integratiebeleid is voor veel organisaties en bedrijven een lastig traject. Arbeidkracht kan u hierbij helpen en denkt graag met u mee. Door leidinggevenden te coachen, P&O adviseurs te adviseren en door haar kennis te delen met directie en management.
Voor meer informatie klik hier.