Arbeidskracht

mens en werk in balansVerzuim

Als medewerker, werk en leidinggevende in balans zijn, dan is het prettig werken. Voor iedereen. Maar is de balans zoek, door welke oorzaak dan ook, dan zal het verzuim toenemen. Het is dus zaak om balans te behouden en onbalans te voorkomen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor leidinggevenden. Mocht er sprake zijn van onbalans, dan helpt Arbeidskracht leidinggevende en werknemer om snel de oorzaak te vinden èn op te lossen. Zodat de balans weer hervonden wordt en het verzuim tot een minimum beperkt blijft. Immers, werken is gezond!