Arbeidskracht

mens en werk in balansPreventie

Plezier in het werk en een fit lichaam. Twee elementen waar de werknemer een grote eigen verantwoordelijkheid in heeft. En waarbij de werkgever ook een rol speelt; bijvoorbeeld door goede arbeidsomstandigheden te creëren of door (bij-)scholingen mogelijk te maken. En door tijdig naar loopbaanplanningen te kijken. Een voorbeeld; lang niet iedere werknemer kan tot zijn pensioengerechtigde leeftijd dezelfde functie vervullen. Samen met Arbeidskracht worden competenties en zwaarte van functies helder beschreven. Zodat werkgever en werknemer tijdig weten waar zij aan toe zijn.

Overal en altijd

In een gezond bedrijf draait alles om preventie. Op alle niveaus; van organisatieniveau tot aan individuele begeleiding. Een gedegen, grondige en gemotiveerde aanpak op diverse niveaustructuren zal leiden tot een beperkt verzuim. En dat bespaart weer kosten.