Arbeidskracht

mens en werk in balans

Home

Ieder bedrijf en elke organisatie wil zorgvuldig omgaan met zijn personeel. Maar hoe doe je dat bij ziekte of verzuim van werknemers? Hoe bewaak je die zorgvuldigheid bij medewerkers die niet goed in hun vel zitten of arbeidsongeschikt worden…? Welke beslissingen moet je nemen en zijn dit wel de juiste? Arbeidskracht ondersteunt en begeleidt u graag met deskundig advies. Arbeidskracht werkt doelgericht onder het motto: “Pak aan wat uzelf kunt en vraag advies bij Arbeidskracht zodra u dat niet kunt”.


Brede aanpak

Arbeidskracht is opgericht door Ingeborg Vrenken, geregistreerd bedrijfsarts en bedrijfskundige. Arbeidskracht maakt gebruik van de kennis en ervaring van beide werkterreinen. Dit zorgt voor een brede, unieke en zeer eigen aanpak op het gebied van personeelsbeleid en –advisering.