Arbeidskracht

mens en werk in balans

Werkwijze

Arbeidskracht is ervan overtuigd dat vermindering van verzuim en preventie alleen succesvol kan zijn als iedereen daaraan meewerkt. Zowel werkgever als werknemer. Daarom is een gedragsmatige aanpak van de betrokken medewerker essentieel. Medewerkers worden aangesproken op hun gedrag en niet op de klacht zelf.

Kostenbesparend

Arbeidskracht werkt vanuit de methodiek volgens de Sociaal Accountant. Een vorm van managementinformatie waarbij de werkgever meer regie voert over het verzuim en re-integratiebeleid. Dit gebeurt aan de hand van een kosten/batenanalyse. Het uiteindelijke resultaat is dat er zeer kostenbesparend gewerkt kan worden.

Korte lijnen

Arbeidskracht werkt graag snel, efficiënt en is zeer flexibel. Direct contact met de betrokkenen en in korte tijd een positief resultaat boeken. Dat is het doel van Arbeidskracht.